2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2016 - 2016

Нөөцийн баланс зохиохтой холбоотой ажлын хэсэг ажилласан:

– Зарчмын болон техникийн хүндрэл арилгах