70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    2018

    2018 - 2018

    2018.11.13 а/173 тоот тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг алт, гянтболд, цагаантугалганы шороон ордын нөөцийн баланс зохиох ажлын хэсэг байгуулагдсан.

    Дээрх ашигт малтмалын шороон ордын нөөцийн баланс 2019.01.01-ний байдлаар зохиогдоод байна.