2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ Хэлэлцүүлэг

Журмын төсөлд санал авах тухай

Үндэсний Геологийн Албаны Геологийн Баримтын Төв Архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан иргэд, аж ахуй нэгж, судалгааны байгууллагуудаас санал авч эхэллээ . Журмын төслийг “Захиргааны ерөнхий хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-т заасны дагуу санал авахаар

https://ngs.gov.mn/discussions

цахим хуудсанд байршуулсан тул та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан Үндэсний Геологийн Албанд гэж хаяглан саналаа info@ngs.gov.mn хаягаар 2023 оны 02 сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү. Холбоо барих утас: 51-263908, 51-263910